بعد از دیدن مسابقات وزنه برداری، پسر ما هوس بلند کردن وزنه به سرش زده بود برای همین خلاقیت ما شکوفا شد و با استفاده از قوطیهای سی دی و با یه تیکه چوب، مسابقات رو توی خونه برگزار کردیم.