با هرچی که به فکرمون میرسه می تونیم براشون تونل درست کنیم کوسن های مبل، یه کارتن دراز و ... و اینطوری می تونن حرکت سینه خیز رو تمرین کنن. که طبق گفته روانشناسان بچه هایی که این حرکت رو در کودکی انجام نداده باشن امکان داره بعدها مشکلاتی در یادگیری ریاضی داشته باشنسوال