با این حلقه ها خیلی می شه بازیهای متفاوتی کرد. اینکه به صورت عمودی بگیریمشون و ازشون بخوایم از توی اون رد بشن یا به صورت افقی بگیریم و اونها از روش بپرن. یا اینکه بذاریم روی زمین، باصدای آهنگ و موسیقی دورش بدویم و به محض قطع موسیقی وارد حلقه بشم. این کار به تقویت شنوایی شون هم کمک میکنه و مفهوم داخل و خارج رو متوجه می شن و هم کلی انرژی شون رو تخلیه می کنه.

یه پیشنهاد دیگه: حلقه رو با دستاشون بالای سرشون بگیرن بعد با شمارش 1.2.3 حلقه رو  رها کنن، دیدن حرکت چرخشی حلقه روی بدنشون، می تونه براشون جذاب باشه.