قراره که ما پدر و مادرها فقط محیط رو غنی کنیم و بقیه رو بسپاریم به خود این کوچولوهای مخترع.... ماهم چندتا کارتن دادیم دست این پسرمون. و همین کافیه برای اختراع چندین بازی مختلف....البته هرچقدر تعداد کارتنها بیشتر باشه بهتره.