یه بازی فوق العاده برای  تقویت بویایی بچه ها. 

اول از همه دونه دونه مواد لازم رو درآوردیم و دست زدیم و لمس کردیم و بو کردیم. خیار،هویج، گل کلم، سیر، سرکه، کرفس... بعد چشمهامون رو بستیم و قرار شد با بو کردن بدون اینکه دست بزنیم، حدس بزنیم که چی رو داریم بو میکنیم. بعدم با چاقوی یک بار مصرف خردشون کردیم و ریختیم توی شیشه.