چون قراره که راه رفتنهای بچه ها رو متنوع کنیم وقتی داریم باهم قدم میزنیم، قطعا راه رفتن روی زمین صاف رو بهش پیشنهاد نمی دم و دنبال یه سطح شیب دار ، یه راه گلی، یه جای سنگلاخی و خاکی میگردم و پیشنهاد رفتن از اونجا رو بهش میدم. چاله های آب هم که مکانهای مورد علاقه خودشه.

توی خونه هم اگه شرایطش مهیا باشه از وسایل مختلف استفاده می کنیم. مثلا راه رفتن روی تیکه های چوب یا کارتنهای خالی.