وجود این نوع طنابهای کنفی توی خونه خیلی کاربردیه. کلی بازیهای مختلف میشه باهاشون کرد. ببندیم به دوتا صندلی از روش بپرن و از زیرش سینه خیز برن. یه طرفش رو رو ببندیم به یه صندلی و طرف دیگه اش رو با دستمون تکون بدیم و بچه ها باید طناب رو با پاهاشون بگیرن، این بازی کلی هیجان داره. با طناب شکلهای مختلف درست کنیم و بازی بپر توش و بیا بیرون رو بکنیم و یا هر بازی خلاقانه دیگه ای که در لحظه به فکرمون میرسه.