مراحل بازی:

1- اول پودرهای ژله مختلفی که داریم رو بدیم که بو کنن و دست بزنن و بچشن

2- بعد ژله های اماده رو بهشون بدیم و اگه شد قبل از اینکه شیرجه بزنن توش اونها رو هم بو کنن

3- و در آخر یه بازی پر از هیجان با ژله های رنگی و نقاشی کشیدن با اونها

ایده این بازی رو از سایت ب مثل بازی گرفتم