یک سری سنگهای مختلف در شکلها و رنگهای متنوع رو از کنار رودخونه جمع کرده بودیم. دیدن و لمس کردن اونها و در نهایت رنگ کردنش یکی دیگه از بازیهای جذابی بود که باعث شادی پسر ما شد.