گل بازی یکی از نیازهای بنیادی و اساسی کودک است. چون به راحتی شکل میگیرد و انعطاف پذیر است کودک به راحتی می تواند آن را ورز یا مالش دهد, با مشت به آن بکوبد آن را بغلتاند پهن کند و شکلهای مختلف درست کند.باعث پرورش خلاقیت و پرورش گویایی کودک( با داستان سرایی در مورد بنای ساخته اش)می شود. سبب رشد و کنترل اعصاب و عضلات, پرورش قدرت تجسم فضایی و هندسی, درک مفاهیم نرم و سفت و سبک و سنگین و.... می شود. پرورش حس لامسه و تقویت و هماهنگی چشم و دست نیز از دیگر مزایای گل بازی می باشد.

پدر و مادرها نباید چیزهایی بسازند که بچه ها از روی ان تقلید کنند این کار باعث هدر رفتن خلاقیت و ابتکار کودک می شود.

برگرفته از کتاب راهنمای انتخاب اسباب بازی- محمدرضا مطهری