راه رفتن بچه ها رو متنوع کنید، چمن، آسفالت،شیبها، سرازیریها،سنگلاخ، سطح گلی، داخل آب.... با کفش، بدون کفش....

برگرفته از صحبتهای آقای محمود سلطانی