یادبچگی هامون بخیر. عمده بازیهامون اینها بودند: عموزنجیرباف، وسطی، بالابلندی، الکم دولکم، خاله بزغاله، .... حالا انجام این بازیها با بچه ها کلی می تونه شادی و هیجان رو به خونه هامون بیاره. می تونیم برای تقویت شنوایی شون این بازیها رو با صدای آروم و بلند و گاهی تند و گاهی خیلی کند هم انجام بدیم.