بازی با اشکال هندسی و دست زدن به اونها می تونه قدرت ادراک دید بچه ها رو بالا ببره. فقط باید حواسمون باشه که این بازی رو با آموزش همراه نکنیم.