بنده اهل خیاطی نیستم ولی مادرایی که خیاطی می کنن احتمالا کلی پارچه های اضافی دارن که  برای رنگ بازی میشه ازشون استفاده کرد. تجربه رنگ روی بافتهای مختلف می تونه تجربه جدید و لحظات شادی رو برای بچه ها بوجود بیاره.