یه لیوان در دار طلقی داشتم که درش به اندازه عبور یه نی بزرگ سوراخ بود وقتی انواع حبوبات و ماکارانی ها رو جلوش گذاشتم شروع کرد به انداختن این حبوبات درون لیوان. بعد لیمو و چندتاچیز دیگه که اندازه شون از سوراخ روی لیوان بزرگتر بود هم بهش دادم و کلی تلاش کرد که اونها رو هم از سوراخ رد کنه...این بازی رو می شه با یکی از این ظرفهای یه بار مصرف دردار هم امتحان کرد و روی درش رو با چاقو سوراخ کنیم.... ایده این بازی رو هم از وبلاگ در آغوش روزهای ارام گرفتم.