فقط کافیه که هرچی ادویه داریم از کابینت بیاریم بیرون و بذاریم جلوشون. از آویشن و زنجبیل و دارچین گرفته تا موسیر و هل و....