ایده این بازی رو از سایت nazak.ir گرفتم می شه  رنگهای مجاز خوراکی رو روی شیر یا دوغ بریزیم  و بعد از دیدن ترکیب رنگها لذت ببریم.