می تونیم خمیر بازی و خلال دندون رو بدیم به بچه ها و ببینیم که چه چیزهای جالبی درست می کنن. انگور و سیب و میوه های مختلف رو هم می تونیم  به این سازه ها اضافه کنیم. ایده این بازی رو از وبلاگ کارگاه مادر و کودک خانم مرودوست گرفتم.