یه بازی خیلی عالی برای بالابردن تمرکز بچه ها استفاده از نخ و قرقره است.