این دفعه موقع آب بازی، یه قیف و سرنگ و قطره چکون...رو به وسایل بازیشون اضافه کنیم، این وسایل جدید میتونه لحظات متفاوت و جدیدی رو براشون بوجود بیاره.