بازیهای دست ورزی1- بازی با ماستهای رنگ شده

 اول باید دست کار کند بعد فکر به وجود آید و بعد هوش شکل می گیرد. بیشترین شکل گیری و گسترش شبکه ی مغز از طریق دست است؛ هرچه این شبکه گسترده تر باشد قدرت پردازش و تفکر کودک بالاتر خواهد بود . پس بازی و به خصوص دست ورزی، روی رشد شناختی کودک مؤثر است .


اگر بچه ای یک کاسه ماست را به تنش بمالد آیا سلامتی اش به خطر می افتد؟ پس چرا نمی گذارید؟!حاضرین: چون مادر به زحمت می افتد. بله چون مادر به زحمت می افتد اسمش را هم کثافت کاری گذاشته ایم. حالا اگر مربا را به سرش بمالد چی؟ یا هر چیز دیگری را؟ مگر نمی خواهید بچه های باهوش داشته باشید؟ غنی کردن محیط برای دوره ی ادراک و تحریک یعنی اینکه بچه ها در قالب یک چهارچوب آزاد باشند تا حواس پنجگانه شان را تجربه کنند. از آن طرف بوم هم نیفتیم! بچه را بنشانیم و مجبور کنیم که چیزی به تنش بمالد چون با هوش می شود. ما فقط محیط را غنی می کنیم کودک را به کاری وادار نمی کنیم. برای هر سنی اجبار مضر است چه اجبار مستقیم و چه اجبار غیر مستقیم. ما بعضی وقت ها با تشویق های بی جا بچه ها را به هوس می اندازیم که دنبال کاری بروند و شرطی شان می کنیم.
کودک متعادل-آقای سلطانی
 
 
بازی با ماستهای رنگ شده با دارچین ،زردچوبه و آب لبو
 
/ 0 نظر / 20 بازدید