بازیهای جنبشی14- بازی با بالشها و تشکها

یعنی هرچی بنده توی بازیهای دست ورزی مغزم کار می کنه و می تونم ایده های مختلف بدم توی بازیهای جنبشی مغزم از کار می افته.امروز  هرچی بالش و کوسن دم دست بود ریختم زمین و پسر گلمون شروع کرد به راه رفتن روی بالشها. کلی از این کار خوشش اومده بود و مواظب بود که از روی بالشها نیفته.

این هم نتیجه ریختن تشکها و پتوها روی زمین..و دیدن شادی و هیجان زیبای بچه هاچشمک

اینهم یه پل بالشی روی رودخونه فرشی.

/ 0 نظر / 50 بازدید