بازیهای جنبشی 21- برگ بازی

اومدن فصل پاییز و شروع برگ ریزان، بهترین زمان برای بازی با برگهاست.بذاریم بچه هامون بچگی کنن که چندسال دیگه لذت و فرصت بازی با این برگها رو شاید نداشته باشن.

/ 0 نظر / 25 بازدید