بازیهای خلاق43- قطار کارتنی

غذاهای هیات رو گذاشته بودن توی یه سری کارتن های خوب و محکم، بعد از پخش غذاها این کارتن ها رو نمی خواستن، ما هم آوردیم خونه و باهاشون یه قطار درست کردیم.

خیلی باهاش بازی نکردنگران چون که می خواست بشینه توش و ما هلش بدیممتفکر ما هم حالش رو نداشتیمنیشخند

/ 0 نظر / 43 بازدید