بازیهای دست ورزی29- چای و شکر

فکر کنم راه افتاد دیگه... یعنی دیگه لازم نیست برای بازی های دست ورزی بهشون ماده جدیدی رو پیشنهاد کنم خودش در کابینتها رو باز می کنه و یه چیزی رو انتخاب می کنه و شروع می کنه بازی با اونها... ایندفعه هم چای و شکر رو انتخاب کردن.

/ 0 نظر / 23 بازدید