بازیهای دست ورزی7- بازی با شن

بازی با شن در حال حاضر به عنوان یکی از وسایل ضروری اتاقهای بازی در تمامی مراکز مشاوره و روان درمانی کودک به شمار می رود.استفاده از شن خشک و مرطوب می تونه خیلی از مفاهیم رو به کودکان منتقل کنه. درک مفهوم وزن و ظرفیت، گود کردن، فشار آوردن، تونل زدن، کپه کردن، پهن کردن، تقسیم کردن، عمیق و عمیق ترو....شن وسیله خوبی برای بازیهای تهاجمی کودک می باشد چون می تواند شن را با ایمنی بیشتری پرتاب کند. پی بردن به شکل پذیری شن خیس و حل شدن در آب یا عبور از صافی، از دیگر مفاهیمی است که کودک در بازی با شن می آموزد.

برگرفته از کتاب راهنمای انتخاب اسباب بازی- محمدرضا مطهری

وسایل لازم برای شن بازی: بیل و سطل. ظروف مختلف در اندازه های متفاوت. الک. قاشق های کهنه. ماشینهای بازی(بلدوزر و تراکتور و....). قالب چوبی. فرقون. قوطی کنسرو و ....

/ 1 نظر / 60 بازدید
fateme

بدک نبود[ناراحت][ناراحت][ناراحت]