بازیهای جنبشی6- بازیهای تعادلی

 بازی های تعادل و توازن – راه رفتن روی چوب تعادل، لبه باغچه، لبه جوب و ... چه قدر به بچه ها گفته اید که" اونجا راه نرواین راه صاف را برای من و شما ساختند" ؟ کودک به هدایت فطرت و سائق رشدش روی لبه ها راه می رود ما به او می گوییم "بی تربیت" چون نه ادب بازی را بلدیم و نه اخلاق بازی را بعد هم به او فرمان می دهیم که "بیا پایین"

کودک متعادل- آقای محمود سلطانی


 


/ 0 نظر / 79 بازدید