بازیهای خلاق56- نقاشی از روی الگو

این نقاشی از روی این الگو بود

خوب کلی ذوق کردیم که خودش اینطوری کشیدهلبخند مادریم دیگه! با کوچکترین کارهای خودجوش بچه مون کلی ذوق می کنیمنیشخند

/ 0 نظر / 59 بازدید