بازیهای جنبشی71- قطار کارتنی

مهمونی بودیم و هیچ وسیلۀ بازی نبود، دور و برم رو نگاه کردم و یه جعبۀ پیرهن مردونه دیدم و بادکنک هم که معمولا همراهمه، ترکیب اینا شد یه قطار کارتنی با بار بادکنک! دیگه بقیه اش رو خودش می دونست چیکار کنه و چطوری از خودش بازی اختراع کنه.

/ 0 نظر / 152 بازدید