بازی و مهارت های زندگی

 بازی و مهارت های زندگی –  با بچه هایتان پیاده به خرید بروید. چه اشکالی دارد که کیسه های خرید را نفس زنان و عرق ریزان همراه فرزندمان به خانه بیاوریم تا آن ها تلاش و تقلا در زندگی را حس کنند و ببینند. یکبار هم شده این کار را بکنید وببینید بچه هایتان چه لذتی می برند. در کارهای خانه و تهیه غذا بچه ها را مشارکت بدهید بهترین بازی برای آن هاست و خیلی خوب انرژی آ ن ها را تخلیه می کند. و اعتماد به نفس شان را بالا می  برد. بعدها که این کودک بزرگ می شود خواهد توانست به تنهای از پس کارهای خودش برآید، خرید کند سختی بکشد.

کودک متعادل- آقای محمود سلطانی


/ 1 نظر / 34 بازدید
عطش

اقای سلطانی نویسنده اند؟