بازیهای خلاق51- کاردستی

داشتیم کتاب می خوندیم توی یکی از صفحات شخصیت داستان یه کاردستی درست کرده بود. گفتیم بذار یاد بگیره کتاب برای صرف خوندن نیست، می خونیم که گاهی اوقات فکر کنیم، گاهی اوقات عمل کنیم، گاهی اوقات بسازیم یا گاهی اوقات...... همونجا داستان رو رها کردیم و بساط درست کردن اون کاردستی رو مهیا کردیم و شروع کردیم به ساختن

/ 0 نظر / 48 بازدید