بازیهای جنبشی60- متکابازی

این بازی این طوری بود که یه کوسن یا بالش کوچیکی رو به پشتتش می بستم البته نه خیلی محکم. بعد باید بالا و پایین پریدن و حرکات چرخشی این بالش از پشتش می افتاد پایین. این بازی برای مادران خسته و کودکان پرانرژی پیشنهاد میشهلبخند

/ 0 نظر / 145 بازدید