بازیهای جنبشی48- متکابازی

این بازی رو از یه دوستی یاد گرفتیم، اینطوری که پسرمون روی زمین دراز می کشید و دست و پاهاشو میاورد بالا. بعد من یه کوسنی رو از بالا می انداختم روی پاهاش و ایشون باید جوری این کوسن رو می زد کنار که کوسن روی خودش نیفته.

این بازی برای مادران خسته و بچه های پرانرژی خیلی خوبهنیشخند

/ 0 نظر / 141 بازدید