بازیهای خلاق15- پر و خالی کردن

می خواستم مفهوم پر و خالی کردن توی ذهنش بمونه. با لودرش قرقره ها رو برمی داشت و خالی می کرد توی کامیونش و اینطوری کامیونش پر می شد و در آخر اونها رو  روی زمین خالی می کرد. خارج از این مفاهیم و کلمات خود بازی براش جالب بود و چون لودر و کامیون واقعی رو در حال انجام همین عمل دیده بود، حس خوبی از تقلید این کار داشت.

/ 0 نظر / 15 بازدید