بازیهای دست ورزی 4- بازی با رنگ انگشتی و رنگ گواش

بازی با انواع رنگها، یکی از بازیهای جذاب برای برای بچه هاست. می تونیم از رنگ انگشتی یا رنگ گواش استفاده کنیم.

 

این نوع رنگ رو هم هیچوقت تجربه نکنید رنگ روغن تیوپی، یعنی دردسری بود پاک کردنش!!!

/ 0 نظر / 52 بازدید