بازیهای جنبشی72- لیوانهای یکبار مصرف

یه سری لیون یه بار مصرف داشتیم که سوراخ بود و نمیشد ازشون استفاده کرد اوردیم برای بازی، کلی بازی های جالب اختراع شد، مثلا اینکه لیوانها رو بکنیم توی پامون و اینطوری راه بریم یا یه توپ رو می ذاشتیم توی یکی از لیوانها و بعد پرتابش می کردیم و باید با اون یکی لیوان می گرفتیمش..... تقریبا توی این اختراعات نقشی نداشتم و سعی کردم خویشتن داری کنم و مدام از خودم بازی در نکنم تا خودش تصمیم بگیره که چه کارهایی می شه کردخنثی

/ 0 نظر / 180 بازدید