بازیهای جنبشی9- طناب بازی

می تونیم طناب رو به شکل تارهای عنکبوت توی خونه درست کنیم و به جاهای مختلف خونه وصل کنیم. حالا با پریدن، خزیدن و راه رفتن بین این طنابها ، لحظات شادی رو باهم داشته باشیم.

/ 1 نظر / 43 بازدید