بازیهای دست ورزی 24- عسل

این گرونترین ماده ای بود که پسرم از غفلت لحظه ای بنده استفاده کرد و با هردوتا دستش شیرجه رفت توش....حسابی بهش خوش گذشت.

/ 1 نظر / 18 بازدید
zeinab

یه عسل خریدیم فقظ شیره نباته... هیچ بویی از عسل نمیده ... فکر خوبی بود میشه بدم دیانا بازی کنه...