بازیهای تقویت بینایی1- دیدن از ارتفاع

بچه ها رو به ارتفاع ببرید تا افق رو ببینند، دشت، کوه، دریا،مترو،.... زیاد سفرکنید

برگرفته از صحبتهای آقای محمود سلطانی

/ 1 نظر / 12 بازدید