بازی و مهارتهای زندگی 3- پختن کیک

تولد آقای پدر بود و ما تصمیم گرفتیم خودمون کیک درست کنیم.کلی کیف کرد و برای هرکی که می دیدش، تعریف می کرد.

/ 1 نظر / 21 بازدید
دختری در حوالی زندگی

پدر یعنی دنیای دختر[قلب] منم هر سال برای تولد پدرم چه از بیرون کیک بخریم چه نه خودم یکیشو می پزم