بازیهای تقویت هماهنگی چشم و دست7- هدفگیری

چندتا ظرف رو روی زمین گذاشتیم و باید در حال دویدن از بین ظرفها، توپها رو توی این ظرفها می انداختیم. این کار هم هیجان داشت و هم باعث تقویت هماهنگی چشم و دستشون می شه.

استفاده از یه تور بسکتبال هم می تونه به این بازی اضافه بشه

 

/ 0 نظر / 26 بازدید