بازیهای دست ورزی17- خمیربازی

ما قصد داشتیم ماهیگیری کنیم یعنی یه بازی دیدم توی وبلاگ بریم بازی (فکرکنم بازی 191 بود) نوشته بود با خمیر ماهی درست کردن و انداختن توی آب، بعد با نی این ماهی ها رو شکار می کردن. ماگفتیم چرا حالا خمیر اماده، خمیرشم خودمون درست کنیم. برای همین ارد و آب و روغن و نمک رو گذاشتیم جلوی پسرمون. بعد تا ایشون مشغول هم زدن و چنگ زدن اینها بودن رفتیم چندتا از این رنگهای مجاز خوراکی هم آوردیم و به خمیرش اضافه کردیم. حسابی بهم زدشون و رنگها رو قاطی کرد.( یاد اولین باری افتادم که آرد رو دید. اصلا بهشون نزدیک نمی شد کلی راهش رو دور کرد و بعد هم از آشپزخونه رفت بیرون که آردی نشه)

خلاصه که آخر سر هم همه خمیرها رو باهم قاطی کرد و یه گلوله رنگی درست کرد بعد یه کاسه آب آوردیم و این گلوله های رنگی رو ریختیم توش... ولی همشون ته نشین شده بودن و داشتن توی آب حل می شدن. گرچه ایشون همین رو برای خودش سرگرمی کرد و کلی توی نی ها فوت کرد و با خمیرها بازی کرد اما راستش !هیچ ماهی ای نگرفتیم.

/ 0 نظر / 23 بازدید