بازیهای جنبشی39- خرگوش و هویج

یه کیسه بدیم دست بچه ها که برن توش، حالا اونها خرگوش هستند و ما هویج و باید بیان دنبالمون. بعد می تونیم جامون رو عوض کنیم و ما خرگوش بشیم و اونها هویج..... هرکی هم اون یکی رو گرفت بوسش کنه و ولش کنه و دوباره شروع بازی...

/ 1 نظر / 70 بازدید