بازیهای دست ورزی26- برف بازی

این کار ما دیگه اوج زندگی آپارتمان نشینی بود. برف می اومد و ما نمی تونستیم بریم و برف بازی کنیم برای همین برفها رو آوردیم توی حموم و شروع کردیم به آدم برفی درست کردن.... گرچه اصلا بازی توی فضای آزاد نمی شه ولی بالاخره بچه ما برف دید.

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید