بازیهای جنبشی 3- پرت کردن

بازی هایی که هماهنگی حواس و  اعضا را ایجاد می کند – مثل پرت کردن های هدف دار، بسکتبال، دارت، شوت کردن، ..... خیلی وارد مصرف نشویم حتی می توان یک سطل گذاشت و با روزنامه باطله گوله درست کرد و بیندازیم داخل سبد یا سطل. چه قدر گله و شکایت می کنید که کودک من همه چیز  را پرت می کند و اصلاً رفتار عادی ندارد، چه قدر به این بچه گفته اید " نکن، پرت نکن"  درست خلاف قانون آفرینش عمل کرده اید. سائق کودک به او می گوید پرت کن اما ما جلوی نظام آفرینش می ایستیم و می گوییم پرت نکن. بای تقویت پرت کردن کودک برنامه داشته باشید. به بیابان و کنار رودخانه بروید و همراه کودک سنگ پرت کنید. فضاهای مناسب، متناسب با وضعیت زندگی های خود برای کودک فراهم کنید. چه قدر از تف کردن بچه ها شاکی هستید. و به او می گویید نکن زشته. کی گفته که تف کردن زشته؟ پس کودک آب اضافی دهانش را چه کار کند.؟ او را ببرید دستشویی یا حمام یک لیوان آب هم ببرید و با هم تف کنید ببینید که کودک چقدر آرام می شودو با او صحبت کنید که هر وقت دلش تف کردن خواست می تواند از  شما بخواهد او را همراهی کنید مطمئن باشید بعد از مدتی کوتاه تمام می شود. با این کار ادب تف کردن را به او آموزش می دهید که فقط در حمام و دستشویی مجاز به این کار است. اما ما ادب ما اصلاً انجام ندادن آن است.

کودک متعادل- آقای محمود سلطانی


/ 1 نظر / 22 بازدید